அடினோவைரஸ் சோதனை

  • Adenovirus Antigen Rapid Test

    அடினோவைரஸ் ஆன்டிஜென் ரேபிட் டெஸ்ட்

    REF 501020 விவரக்குறிப்பு 20 டெஸ்ட்/பாக்ஸ்
    கண்டறிதல் கொள்கை இம்யூனோக்ரோமடோகிராஃபிக் மதிப்பீடு மாதிரிகள் மலம்
    பயன்படுத்தும் நோக்கம் StrongStep® Adenovirus Antigen Rapid Test என்பது மனித மல மாதிரிகளில் அடினோவைரஸின் தரமான அனுமான கண்டறிதலுக்கான விரைவான காட்சி நோயெதிர்ப்பு சோதனை ஆகும்.