கரு ஃபைப்ரோனெக்டின் விரைவான சோதனை

  • Fetal Fibronectin Rapid Test

    கரு ஃபைப்ரோனெக்டின் விரைவான சோதனை

    REF 500160 விவரக்குறிப்பு 20 டெஸ்ட்/பாக்ஸ்
    கண்டறிதல் கொள்கை இம்யூனோக்ரோமடோகிராஃபிக் மதிப்பீடு மாதிரிகள் கர்ப்பப்பை வாய் சுரப்பு
    பயன்படுத்தும் நோக்கம் StrongStep® ஃபெடல் ஃபைப்ரோனெக்டின் ரேபிட் டெஸ்ட் என்பது, கர்ப்பப்பை வாய் சுரப்புகளில் கருவின் ஃபைப்ரோனெக்டினின் தரமான கண்டறிதலுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் பார்வைக்கு விளக்கப்பட்ட இம்யூனோக்ரோமடோகிராஃபிக் சோதனை ஆகும்.