கிளமிடியா ஆன்டிஜென்

 • Chlamydia Trachomatis Antigen Rapid Test

  கிளமிடியா டிராக்கோமாடிஸ் ஆன்டிஜென் ரேபிட் டெஸ்ட்

  REF 500010 விவரக்குறிப்பு 20 டெஸ்ட்/பாக்ஸ்
  கண்டறிதல் கொள்கை இம்யூனோக்ரோமடோகிராஃபிக் மதிப்பீடு மாதிரிகள்

  கர்ப்பப்பை வாய் / சிறுநீர்க்குழாய் ஸ்வாப்

  பயன்படுத்தும் நோக்கம் இது ஆண் சிறுநீர்க்குழாய் மற்றும் பெண் கர்ப்பப்பை வாய் ஸ்வாப்பில் உள்ள கிளமிடியா ட்ரக்கோமாடிஸ் ஆன்டிஜெனின் தரமான அனுமான கண்டறிதலுக்கான விரைவான பக்கவாட்டு-பாய்ச்சல் நோயெதிர்ப்பு ஆய்வு ஆகும்.