நைசீரியா கோனோரியா

  • Neisseria Gonorrhoeae Antigen Rapid Test

    நைசீரியா கோனோரோஹோ ஆன்டிஜென் ரேபிட் டெஸ்ட்

    REF 500020 விவரக்குறிப்பு 20 டெஸ்ட்/பாக்ஸ்
    கண்டறிதல் கொள்கை இம்யூனோக்ரோமடோகிராஃபிக் மதிப்பீடு மாதிரிகள் கர்ப்பப்பை வாய் / சிறுநீர்க்குழாய் ஸ்வாப்
    பயன்படுத்தும் நோக்கம் மேற்கூறிய நோய்க்கிருமி நோய்த்தொற்றின் துணை நோயறிதலுக்காக பல்வேறு மருத்துவ நிறுவனங்களில் உள்ள பெண்களின் கர்ப்பப்பை வாய் சுரப்பு மற்றும் ஆண்களின் சிறுநீர்க்குழாய் மாதிரிகள் ஆகியவற்றில் உள்ள கோனோரியா / கிளமிடியா டிராக்கோமாடிஸ் ஆன்டிஜென்களை தரமான முறையில் கண்டறிவதற்கு இது பொருத்தமானது.