எச். பைலோரி ஆன்டிபாடி சோதனை

  • H. pylori Antibody Rapid Test

    எச். பைலோரி ஆன்டிபாடி ரேபிட் டெஸ்ட்

    REF 502010 விவரக்குறிப்பு 20 டெஸ்ட்/பாக்ஸ்
    கண்டறிதல் கொள்கை இம்யூனோக்ரோமடோகிராஃபிக் மதிப்பீடு மாதிரிகள் முழு இரத்தம் / சீரம் / பிளாஸ்மா
    பயன்படுத்தும் நோக்கம் StrongStep® H. pylori ஆன்டிபாடி ரேபிட் டெஸ்ட் என்பது மனித முழு இரத்தம்/சீரம்/பிளாஸ்மாவுடன் ஹெலிகோபாக்டர் பைலோரிக்கான குறிப்பிட்ட IgM மற்றும் IgG ஆன்டிபாடிகளின் தரமான அனுமானக் கண்டறிதலுக்கான விரைவான காட்சி நோயெதிர்ப்பு சோதனை ஆகும்.