டிரிகோமோனாஸ் வஜினலிஸ் / கேண்டிடா

  • Trichomonas/Candida Antigen Combo Rapid Test

    டிரிகோமோனாஸ்/கேண்டிடா ஆன்டிஜென் காம்போ ரேபிட் டெஸ்ட்

    REF 500060 விவரக்குறிப்பு 20 டெஸ்ட்/பாக்ஸ்
    கண்டறிதல் கொள்கை இம்யூனோக்ரோமடோகிராஃபிக் மதிப்பீடு மாதிரிகள் பிறப்புறுப்பு வெளியேற்றம்
    பயன்படுத்தும் நோக்கம் StrongStep® StrongStep® ட்ரைக்கோமோனாஸ்/ கேண்டிடா ரேபிட் டெஸ்ட் காம்போ என்பது யோனி ஸ்வாப்பில் இருந்து ட்ரைக்கோமோனாஸ் வஜினலிஸ் / கேண்டிடா அல்பிகான்ஸ் ஆன்டிஜென்களின் தரமான அனுமானக் கண்டறிதலுக்கான விரைவான பக்கவாட்டு-பாய்ச்சல் நோயெதிர்ப்பு சோதனை ஆகும்.