இரைப்பை குடல் நோய்கள்

 • Adenovirus Antigen Rapid Test

  அடினோவைரஸ் ஆன்டிஜென் ரேபிட் டெஸ்ட்

  REF 501020 விவரக்குறிப்பு 20 டெஸ்ட்/பாக்ஸ்
  கண்டறிதல் கொள்கை இம்யூனோக்ரோமடோகிராஃபிக் மதிப்பீடு மாதிரிகள் மலம்
  பயன்படுத்தும் நோக்கம் StrongStep® Adenovirus Antigen Rapid Test என்பது மனித மல மாதிரிகளில் அடினோவைரஸின் தரமான அனுமான கண்டறிதலுக்கான விரைவான காட்சி நோயெதிர்ப்பு சோதனை ஆகும்.
 • Giardia lamblia Antigen Rapid Test Device

  ஜியார்டியா லாம்ப்லியா ஆன்டிஜென் ரேபிட் டெஸ்ட் டிவைஸ்

  REF 501100 விவரக்குறிப்பு 20 டெஸ்ட்/பாக்ஸ்
  கண்டறிதல் கொள்கை இம்யூனோக்ரோமடோகிராஃபிக் மதிப்பீடு மாதிரிகள் மலம்
  பயன்படுத்தும் நோக்கம் StrongStep® Giardia lamblia Antigen Rapid Test Device (Feces) என்பது மனித மல மாதிரிகளில் ஜியார்டியா லாம்ப்லியாவை தரமான, அனுமானமாகக் கண்டறிவதற்கான விரைவான காட்சி நோயெதிர்ப்புத் திறனாகும்.இந்த கிட் ஜியார்டியா லாம்ப்லியா நோய்த்தொற்றைக் கண்டறிவதில் ஒரு உதவியாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 • H. pylori Antibody Rapid Test

  எச். பைலோரி ஆன்டிபாடி ரேபிட் டெஸ்ட்

  REF 502010 விவரக்குறிப்பு 20 டெஸ்ட்/பாக்ஸ்
  கண்டறிதல் கொள்கை இம்யூனோக்ரோமடோகிராஃபிக் மதிப்பீடு மாதிரிகள் முழு இரத்தம் / சீரம் / பிளாஸ்மா
  பயன்படுத்தும் நோக்கம் StrongStep® H. pylori ஆன்டிபாடி ரேபிட் டெஸ்ட் என்பது மனித முழு இரத்தம்/சீரம்/பிளாஸ்மாவுடன் ஹெலிகோபாக்டர் பைலோரிக்கான குறிப்பிட்ட IgM மற்றும் IgG ஆன்டிபாடிகளின் தரமான அனுமானக் கண்டறிதலுக்கான விரைவான காட்சி நோயெதிர்ப்பு சோதனை ஆகும்.
 • H. pylori Antigen Rapid Test

  எச். பைலோரி ஆன்டிஜென் ரேபிட் டெஸ்ட்

  REF 501040 விவரக்குறிப்பு 20 டெஸ்ட்/பாக்ஸ்
  கண்டறிதல் கொள்கை இம்யூனோக்ரோமடோகிராஃபிக் மதிப்பீடு மாதிரிகள் மலம்
  பயன்படுத்தும் நோக்கம் StrongStep® H. pylori Antigen Rapid Test என்பது மனித மலத்தை மாதிரியாகக் கொண்டு ஹெலிகோபாக்டர் பைலோரி ஆன்டிஜெனின் தரமான, அனுமானத்தைக் கண்டறிவதற்கான விரைவான காட்சி நோயெதிர்ப்பு சோதனை ஆகும்.
 • Rotavirus Antigen Rapid Test

  ரோட்டா வைரஸ் ஆன்டிஜென் ரேபிட் டெஸ்ட்

  REF 501010 விவரக்குறிப்பு 20 டெஸ்ட்/பாக்ஸ்
  கண்டறிதல் கொள்கை இம்யூனோக்ரோமடோகிராஃபிக் மதிப்பீடு மாதிரிகள் மலம்
  பயன்படுத்தும் நோக்கம் StrongStep® Rotavirus antigen Rapid Test என்பது மனித மல மாதிரிகளில் உள்ள ரோட்டா வைரஸை தரமான, ஊகிக்கக்கூடிய கண்டறிதலுக்கான விரைவான காட்சி நோயெதிர்ப்பு சோதனை ஆகும்.
 • Salmonella Antigen Rapid Test

  சால்மோனெல்லா ஆன்டிஜென் ரேபிட் டெஸ்ட்

  REF 501080 விவரக்குறிப்பு 20 டெஸ்ட்/பாக்ஸ்
  கண்டறிதல் கொள்கை இம்யூனோக்ரோமடோகிராஃபிக் மதிப்பீடு மாதிரிகள் மலம்
  பயன்படுத்தும் நோக்கம் StrongStep® சால்மோனெல்லா ஆன்டிஜென் ரேபிட் டெஸ்ட் என்பது மனித மல மாதிரிகளில் உள்ள சால்மோனெல்லா டைபிமுரியம், சால்மோனெல்லா என்டிரிடிடிஸ், சால்மோனெல்லா காலரேசுயிஸ் ஆகியவற்றின் தரமான, அனுமான கண்டறிதலுக்கான விரைவான காட்சி நோயெதிர்ப்பு சோதனை ஆகும்.இந்த கிட் சால்மோனெல்லா நோய்த்தொற்றைக் கண்டறிவதில் ஒரு உதவியாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 • Vibrio cholerae O1/O139 Antigen Combo Rapid Test

  விப்ரியோ காலரா O1/O139 ஆன்டிஜென் காம்போ ரேபிட் டெஸ்ட்

  REF 501070 விவரக்குறிப்பு 20 டெஸ்ட்/பாக்ஸ்
  கண்டறிதல் கொள்கை இம்யூனோக்ரோமடோகிராஃபிக் மதிப்பீடு மாதிரிகள் மலம்
  பயன்படுத்தும் நோக்கம் StrongStep® Vibrio cholerae O1/O139 Antigen Combo Rapid Test என்பது மனித மல மாதிரிகளில் விப்ரியோ காலரா O1 மற்றும்/அல்லது O139 ஐ தரமான, அனுமானமாகக் கண்டறிவதற்கான விரைவான காட்சி நோயெதிர்ப்பு சோதனை ஆகும்.இந்த கிட் விப்ரியோ காலரா O1 மற்றும்/அல்லது O139 நோய்த்தொற்றைக் கண்டறிவதில் ஒரு உதவியாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 • Vibrio cholerae O1 Antigen Rapid Test

  விப்ரியோ காலரா O1 ஆன்டிஜென் ரேபிட் டெஸ்ட்

  REF 501050 விவரக்குறிப்பு 20 டெஸ்ட்/பாக்ஸ்
  கண்டறிதல் கொள்கை இம்யூனோக்ரோமடோகிராஃபிக் மதிப்பீடு மாதிரிகள் மலம்
  பயன்படுத்தும் நோக்கம் StrongStep® Vibrio cholerae O1 Antigen Rapid Test Device (Feces) என்பது மனித மல மாதிரிகளில் விப்ரியோ காலரா O1 ஐ தரமான, அனுமானமாகக் கண்டறிவதற்கான விரைவான காட்சி நோயெதிர்ப்புத் திறனாகும்.இந்த கிட் விப்ரியோ காலரா O1 நோய்த்தொற்றைக் கண்டறிவதில் ஒரு உதவியாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.