ஸ்ட்ரெப் பி ஆன்டிஜென் சோதனை

  • Strep B Antigen Test

    ஸ்ட்ரெப் பி ஆன்டிஜென் சோதனை

    REF 500090 விவரக்குறிப்பு 20 டெஸ்ட்/பாக்ஸ்
    கண்டறிதல் கொள்கை இம்யூனோக்ரோமடோகிராஃபிக் மதிப்பீடு மாதிரிகள் பெண் பிறப்புறுப்பு ஸ்வாப்
    பயன்படுத்தும் நோக்கம் ஸ்ட்ராங்ஸ்டெப் ® ஸ்ட்ரெப் பி ஆன்டிஜென் ரேபிட் டெஸ்ட் என்பது பெண் பிறப்புறுப்பு ஸ்வாப்பில் உள்ள குரூப் பி ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கல் ஆன்டிஜெனின் தரமான அனுமானக் கண்டறிதலுக்கான விரைவான காட்சி நோயெதிர்ப்பு சோதனை ஆகும்.