கருவுறுதல் மற்றும் கர்ப்பம்

 • Fetal Fibronectin Rapid Test

  கரு ஃபைப்ரோனெக்டின் விரைவான சோதனை

  REF 500160 விவரக்குறிப்பு 20 டெஸ்ட்/பாக்ஸ்
  கண்டறிதல் கொள்கை இம்யூனோக்ரோமடோகிராஃபிக் மதிப்பீடு மாதிரிகள் கர்ப்பப்பை வாய் சுரப்பு
  பயன்படுத்தும் நோக்கம் StrongStep® Fetal Fibronectin Rapid Test என்பது பார்வைக்கு விளக்கப்படும் இம்யூனோக்ரோமடோகிராஃபிக் சோதனை ஆகும், இது கர்ப்பப்பை வாய் சுரப்புகளில் கருவின் ஃபைப்ரோனெக்டினின் தரமான கண்டறிதலுக்காகப் பயன்படுத்தப்படும்.
 • PROM Rapid Test

  PROM விரைவான சோதனை

  REF 500170 விவரக்குறிப்பு 20 டெஸ்ட்/பாக்ஸ்
  கண்டறிதல் கொள்கை இம்யூனோக்ரோமடோகிராஃபிக் மதிப்பீடு மாதிரிகள் பிறப்புறுப்பு வெளியேற்றம்
  பயன்படுத்தும் நோக்கம் StrongStep® PROM விரைவு சோதனை என்பது கர்ப்ப காலத்தில் யோனி சுரப்புகளில் உள்ள அம்னோடிக் திரவத்திலிருந்து IGFBP-1 ஐக் கண்டறிவதற்கான பார்வைக்கு விளக்கப்பட்ட, தரமான இம்யூனோக்ரோமடோகிராஃபிக் சோதனை ஆகும்.